Zgłoszenie musi być zamknięte w dniu dostawy lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie paliwa

Jeżeli nie możesz wykonać kroku nr 2, oznacza to, że proces rejestracji na portalu PUESC jest niezakończony!

Pobierz instrukcję krok po kroku w formie PDF

1. Zaloguj się na portalu PUESC – https://puesc.gov.pl

2. Zmień kontekst z własnego na firmowy.

3. Wejdź w „Katalog e-Usług”, a następnie wybierz „e-Przewóz”

4. Przejdź do „Zgłoszenia przewozu towaru”

5. Przewiń stronę na dół i wybierz formularz „UZUPEŁNIENIE, AKTUALIZACJA, ZAMKNIĘCIE, ANULOWANIE, STATUS ZGŁOSZENIA PRZEWOZU”

6. Wprowadź numer referencyjny zgłoszenia oraz klucz autoryzacyjny (odbierającego) który otrzymasz od kierowcy na dowodzie dostawy. Wybierz przycisk „Zatwierdź”

7. Pojawi Ci się podgląd zamykanego zgłoszenia ze wszystkimi szczegółowymi informacjami na temat dostawy. Zweryfikuj ich poprawność i użyj opcji „Zakończ SENT”

8. Uzupełnij informacje o zgłoszeniu zakończenia przewozu
a) W miejscu „Dostarczona masa brutto lub objętość towaru z dokładnością do 2 miejsc po kropce” wpisz ilość paliwa zgodnie z ilością, która znajduje się na dowodzie dostawy oraz datę dostawy.

b) Jeżeli ilość dostarczonego paliwa jest taka sama lub różni się nie więcej niż o +/- 10% od ilości zgłoszonej zaznacz „Dostawa zgodna ze zgłoszeniem”

c) Jeżeli ilość dostarczonego paliwa różni się więcej niż o +/- 10% od ilości zgłoszonej zaznacz „Dostawa niezgodna ze zgłoszeniem”. Jako „Rodzaj niezgodności” wybierz z listy „Niezgodna ilość towaru”. W miejscu „Uwagi” wpisz „Odebrano <tutaj ilość> litrów”

9. W polu o nazwie „Kanały komunikacji zwrotnej” zaznacz opcję „E-mail”. Otrzymasz potwierdzenie o zamknięciu przewozu

10. Zaznacz „Oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do zamknięcia…” Twoje imię i nazwisko zostanie wypełnione automatycznie. Klikając przycisk zapisz zgłoszenie zostaje zamknięte!

×